Dimensionerna som anges är först gängan sedan ytterdiameter och godstjocklek på röret den passar till.

Svetsändar Tumdimensioner